Profile klas pierwszych

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone następujące klasy pierwsze

  przedmioty rozszerzone języki obce
1 A    

matematyka
fizyka
chemia lub geografia

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1B

matematyka
język angielski
geografia

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 C j. polski z elementami edukacji multimedialnej
historia
w ramach przedmiotów uzupełniających: wybrane elementy z historii sztuki oraz grafika komputerowa lub warsztat filozoficzno - politologiczny
angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 D

biologia
chemia
w ramach przedmiotu uzupełniającego: 
eksperyment w naukach przyrodniczych

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 E

matematyka
informatyka 
fizyka 
w ramach przedmiotu uzupełniającego: 
analiza matematyczna

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1 F historia
WOS
w ramach przedmiotów uzupełniających: retoryka, literatura lub 
warsztat filozoficzno - politologiczny

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (3 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.

Nasza oferta językowa przeznaczona jest dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego. Przewidziane są trzy poziomy zaawansowania w zależności od wyników testu poziomującego, w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyoddziałowych.

Nauka drugiego języka: w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyoddziałowych do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski. 

W przypadku dużego zainteresowania wybraną grupą językową, o przypisaniu do grupy decyduje liczba punktów ze świadectwa i egzaminu gimnazjalnego.

Oferta programowa może ulec zmianie po zatwierdzeniu planu organizacji szkoły przez organ prowadzący.

Profile a kierunki studiów

1A klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i chemii lub geografii. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, chemia, geografia. Możliwość studiowania na: SGH, PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS

1C klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami matematyczno-przyrodniczymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, języka angielskiego i geografii. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, geografia, język obcy. Program klasy daje solidne podstawy do podjęcia studiów między innymi w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziałach ekonomicznych i administracyjnych oraz np. na filologii angielskiej czy amerykanistyce.

1C klasa dla kandydatów o zainteresowaniach sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania j. polskiego z edukacją medialną, historii. W ramach zajęć  uzupełniających: wybrane zagadnienia z historii sztuki oraz grafika komputerowa, skład i łamanie tekstu lub warsztaty politologiczno-filozoficzne. Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, zajęcia artystyczne. Możliwość studiowania na następujących kierunkach studiów: polonistyka, filmoznawstwo, produkcja filmowa i telewizyjna, reżyseria filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, wydziały multimedialne

1D  klasa dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Rozszerzony program nauczania biologii, chemii. W ramach zajęć uzupełniających zajęcia w laboratorium – eksperyment w naukach przyrodniczych. Przedmioty punktowane: biologia, chemia, język polski, matematyka. Możliwość studiowania na uczelniach medycznych, rolniczych i AWF, kierunkach przyrodniczych UW i PW np. MIS-MAP, zarządzanie środowiskiem, energetyka jądrowa, bioinformatyka, biotechnologia, dietetyka.

1E klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający analiza matematyczna. Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Przedmioty punktowane: matematyka, język polski, fizyka, informatyka. Możliwość studiowania na: PW, WAT, UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS.

1F klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii, WOS. W ramach zajęć uzupełniających retoryka oraz literatura lub warsztaty politologiczno-filozoficzne. Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, wos, historia. Możliwość studiowania na następujących kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, europeistyka, polonistyka, kulturoznawstwo oraz inne kierunki humanistyczne na UW, UKSW, SWPS, APS.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo