Szkolne osiągnięcia 2008/2009

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2008 r.

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Wyniki dla poszczególnych przedmiotów wyrażone w skali staninowej.

Ogółem do egzaminu maturalnego przystąpiło 169 abiturientów.
Uzyskane wyniki pozwoliły zająć szkole 28 miejsce w rankigu "Perspektyw" oraz 29 miejsce za wyniki maturalne.

Przedmiot poziom egzaminu
podstawowy rozszerzony
stanin wynik średni

w % (arkusz standardowy)

stanin wynik średni

w % (arkusz standardowy)

Biologia 9 najwyższy 66,60 8 bardzo wysoki 60,05
Chemia -- -- 6 wyżej średni 58,00
Fizyka i astronomia 5 średni 56,67 7 wysoki 65,82
Geografia 8 bardzo wysoki 62,33 5 średni 60,16
Historia 7 wysoki 64,29 7 wysoki 52,35
Język angielski 8 bardzo wysoki 86,63 7 wysoki 76,97
Język francuski 6 wyżej średni 85,00 -- --
Język niemiecki 8 bardzo wysoki 88,17 -- --
Język polski 9 najwyższy 67,33 6 wyżej średni 56,96
Język rosyjski 8 bardzo wysoki 86,67 5 średni 83,00
Matematyka 7 wysoki 66,73 8 bardzo wysoki 72,36
Wiedza o społeczeństwie 7 wysoki 53,75 6 wyżej średni 44,15

Opracowano na podstawie raportów z poszczególnych przedmiotów maturalnych OKE Warszawa

LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW

  • Bartosz Biernacki I miejsce w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza - "Puszkiniana 2009"
  • Bartosz Biernacki I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji i Prozy "Na Wschód od Bugu"
  • Anna Klonowska III nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Fotografii o Tematyce Sportowej „Fotowalk”
  • Antoni Królikowski – rola Grzegorza Przemyka w filmie  „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii wybitnego absolwenta Kołłątaja – Rafała Wieczyńskiego – premiera - marzec 2009
  • Antoni Królikowski – liczne role film. i tv, min. „Lejdis”,  „Pogoda na piątek”, „39 i pół”, „ Dom nad rozlewiskiem”
  • Zuzanna Patocka Grand Prix w kategorii Topic-Graph 2D za grafiki: „Małe niebo”, „Portret miasta” w Konkursi Animacji i Grafiki Komputerowej – Flesztival.edu
  • Zuzanna Patocka, “Come accendere un ritratto in Photoshop? Un fotomontaggio... scottante!” - publikacja we włoskiej edycji www. psdmag.org

„Zuzanna Patocka – giovane freelancer, studentessa del Liceo di Hugon Kołłątaj di Varsavia – alla classe d’indirizzo cinematografico. Realizza la sua passione creando progetti espressivi e pieni di ottimismo. Alcuni di essi sono gia stati utilizzati commercialmente. Il tempo libero lo passa in gallerie, al cinema ed in bici.”
Źródło: włoska edycja psd, jak wyżej

  • Michał Piotrowski – zwycięstwa w licznych castingach do filmów reklamowych prestiżowych kampanii promocyjnych min.: Telekomunikacji Polskiej S.A., Avon
eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo