CENTRUM EGZAMINACYJNE DELF W KOŁŁĄTAJU

Otrzymaliśmy oficjalne wyniki egzaminu DELF, którego sesja zimowa odbywała się w XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja 04 oraz 05 marca 2018.
Do egzaminu certyfikowanego z języka francuskiego przystąpiło ogółem 23 uczniów naszego liceum oraz 4 osoby z V Ogólnokształcącego Liceum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.  Poziom A2 - 13 zdających, poziom B1 - 12 zdających oraz poziom B2 - 2 zdających.

Wszyscy kandydaci zdali egzamin, a wyniki były więcej niż satysfakcjonujące! Gratulujemy umiejętności językowych, opanowania stresu oraz zainteresowania tak wymagającym językiem. Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie 50% kosztów egzaminu, a tym samym znaczący wkład w rozwój intelektualny uczniów.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo