Informacje z klasy multimedialnej

Warsztaty z Ekspertem Europejskiej Akademii Filmowej i HBO Polska – Łukaszem Maciejewskim

26  marca 2018 roku odbyło się w naszym liceum  spotkanie z Łukaszem Maciejewskim - ekspertem Europejskiej Akademii Filmowej, HBO Polska,  Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,  współorganizatorem i jurorem kilkudziesięciu festiwali filmowych, m.in. w Montrealu, Karlovych Varach, Pogoricy, Agadirze, Skopje i Cottbus, wykładowcą Łodzkiej Szkoły Filmowej ( więcej – patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lukasz_Maciejewski).
Jako Honorowy Patron i Juror Konkursu Artystyczny Fenomen Rodu Sobocińskich im. Piotra Sobocińskiego Pan Maciejewski przeprowadził  warsztaty dla laureatów V Edycji Konkursu Filmowego im. Piotra Sobocińskiego 2017  oraz dla najlepszych uczniów klas multimedialnych XXI LO.
Podczas zajęć odbyły się projekcje nagrodzonych etiud filmowych a Pan Maciejewski przeprowadził pogłębioną analizę zastosowanych w nich środków wyrazu artystycznego. Młodzi filmowcy z Kołłątaja  skomentowali w swoich filmach  wiele poważnych problemów: konflikty z rodzicami, rozwody, samotność, poczucie wykluczenia, uzależnienia.
Łukasz Maciejewski uzasadnił werdykt Jury i wyraził uznanie dla podjętych tematów oraz sposobów opowiadania o nich. Przy tej okazji udzielił licznych wskazówek dotyczących realizacji filmu przyszłym uczestnikom VI Edycji Konkursu 2018.

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo