Nauczyciele

Dyrektor
Wioletta Dębiec

Wicedyrektorzy
Ewelina Dzieża
Wojciech Bartczak

Język Polski
Monika Berlińska-Kopeć
Marzena Majewska
Beata Lewicka
Beata Pieńkowska-Bartczak
Grażyna Róziewicz
Anna Zwolińska

Matematyka
Alicja Borońska
Piotr Borowik
Wioletta Dębiec
Ewelina Dzieża
Anna Graba
Agnieszka Iwanicka


Fizyka
Grzegorz Duniec
Urszula Setlak

Chemia
Dorota Wojtasiewicz-Błachowska
Joanna Skrzeczewska

Biologia
dr Dagmara Chmielarz
Małgorzata Żiśka

Geografia
Marta Rogowska

Historia
Wojciech Bartczak
Piotr Jasik
Marcelina Koprowska
Elżbieta Terlecka - Pacut

WOS
Elżbieta Terlecka - Pacut
Wojciech Bartczak
Kamil Olak

Wychowanie Fizyczne
Andrzej Bocianowski
Agata Chmielewska
Agnieszka Gieracka
Marzena Podolska
Marcin Krzysztoszek
Agnieszka Ronge-Sędrowska

Pracownicy MCI
Agata Mackiewicz
Renata Wójtowicz

Informatyka
Renata Jabłońska
Aleksandra Wróblewska

Język Angielski
Sylwia Bombała
Anna Despalles
Ewa Drowanowska
Anna Gerszewska - Rusiniak
Edyta Gocał
Ewelina Kindziuk
Aleksandra Kotulska 
Anna Walczak

Język Niemiecki
Ewa Kołakowska
Katarzyna Przywara
Sebastian Tasakowski

Język Francuski
Wioletta Kiełbicka
Edyta Mazur

Język Hiszpański
Przemysław Mańkowski
Montserrat Giné Sánchez

Język Rosyjski
Tomasz Bartczak

Przedsiębiorczość
Kamil Olak

Edukacja dla bezpieczeństwa
Renata Jabłońska

Retoryka
Marzena Majewska

Plastyka
Beata Pieńkowska-Bartczak

Wiedza o kulturze
Monika Berlińska-Kopeć
Beata Lewicka
Beata Pieńkowska-Bartczak

Religia
Marek Sosiński
ks. Adam Olasek

Filozofia
Tomasz Jativa

Wychowanie do życia w rodzinie
Mariola Dobrosielska

Pedagog szkolny
Mariola Dobrosielska

Psycholog szkolny
dr Renata Pijarowska
Magdalena Ambroziak

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo