Szkolne osiągnięcia 2005/2006

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2005 r.

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Tabela 1.

Wyniki średnie (w %) uzyskane przez zdających z poszczególnych egzaminów

Przedmiot poziom egzaminu % osób, które zdały egzamin
podstawowy rozszerzony
liczba zdających wynik średni

w % (arkusz standardowy)

liczba zdających wynik średni

w %(arkusz standardowy)

ob. dod. ob. dod.
Biologia 37 14 84,63 36 14 66,68 100,00
Chemia 13 18 74,58 11 18 56,76 100,00
Fizyka i astronomia 5 13 67,44 5 13 37,56 100,00
Geografia 14 6 78,40 11 6 66,12 100,00
Historia 31 12 65,74 25 12 33,08 100,00
Historia muzyki 1 --- 88,00 1 --- 70,00 100,00
Historia sztuki 2 --- 71,50 2 --- 65,00 100,00
Język angielski 130 9 90,98 89 9 74,13 100,00
Język francuski 4 3 89,86 3 3 71,67 100,00
Język niemiecki 23 --- 85,91 6 --- 69,67 100,00
Język polski 170 --- 65,82 63 --- 56,86 100,00
Język rosyjski 12 1 94,23 10 1 80,73 100,00
Język włoski 1 --- 81,00 1 --- 83,00 100,00
Matematyka 57 24 72,96 51 24 45,36 100,00
Wiedza o społeczeństwie 10 30 67,10 9 30 67,54 100,00

W powyższej tabeli podano średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja odpowiednio dla danego przedmiotu, osobno dla poziomu podstawowego i dla poziomu rozszerzonego.

Ogółem do egzaminu maturalnego przystąpiło 170 uczniów

Ogółem zdało egzamin maturalny w sesji 2005 r. 168 uczniów 98,82%

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO - maj 2005 r.

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Tabela 2.

Wyniki dla poszczególnych przedmiotów wyrażone w skali staninowej.

Przedmiot poziom egzaminu
podstawowy rozszerzony
stanin wynik średni

w % (arkusz standardowy)

stanin wynik średni

w % (arkusz standardowy)

Biologia 9 najwyższy 84,63 8 bardzo wysoki 66,68
Chemia 7 wysoki 74,58 7 wysoki 56,76
Fizyka i astronomia 7 wysoki 67,44 7 wysoki 37,56
Geografia 8 bardzo wysoki 78,40 8 bardzo wysoki 66,12
Historia 8 bardzo wysoki 65,74 5 średni 33,08
Język angielski 8 bardzo wysoki 90,98 7 wysoki 74,13
Język francuski 7 wysoki 89,86 6 wyżej średniego 71,67
Język niemiecki 7 wysoki 85,91 6 wyżej średniego 69,67
Język polski 9 najwyższy 65,82 8 bardzo wysoki 56,86
Język rosyjski 8 bardzo wysoki 94,23 7 wysoki 80,73
Matematyka 8 bardzo wysoki 72,96 8 bardzo wysoki 45,36
Wiedza o społeczeństwie 8 bardzo wysoki 67,10 9 najwyższy 67,54

Opracowano na podstawie raportów z poszczególnych przedmiotów maturalnych OKE Warszawa

W powyższej tabeli, obok średnich wyników uzyskanych przez szkołę z poszczególnych przedmiotów (osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego), podano informację o tych wynikach wyrażoną w skali staninowej dla średnich wyników szkół.

Skalę staninową przygotowano dla wyników w szkołach z poszczególnych przedmiotów, biorąc pod uwagę średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów każdej szkoły. Korzystając z niej można odnieść wyniki uczniów danej szkoły do wyników uzyskanych przez uczniów innych szkół w naszym województwie. Przykładowy komentarz ograniczamy do dwóch przedmiotów - języka polskiego i biologii:

 • dla języka polskiego,

  średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych przez maturzystów naszego Liceum dla poziomu podstawowego egzaminu maturalnego z języka polskiego wynosi 65,82%, ten średni wynik uczniów naszej Szkoły mieści się w przedziale procentowym 65,26–73,33, czyli w staninie dziewiątym – najwyższym (patrz: Raport egzaminu maturalnego z języka polskiego). Jest to wynik najwyższy, który uzyskało 27 szkół w województwie mazowieckim (na 550 szkół licealnych przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2005 r. w naszym województwie);

 • dla biologii,

  średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych przez maturzystów naszego Liceum dla poziomu podstawowego egzaminu maturalnego z biologii wynosi 84,63%, ten średni wynik uczniów naszej Szkoły mieści się w przedziale procentowym 82,92-94,50 czyli w staniniedziewiątym - najwyższym (patrz: Raport egzaminu maturalnego z biologii). Jest to wynik najwyższy, który uzyskały 24 szkoły w województwie mazowieckim (na 497 szkół licealnych naszego województwa przystępujących do egzaminu maturalnego z biologii w maju 2005 r.).

LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW

 • Zuzanna Patocka (IC) - nagroda GRAND PRIX w konkursie FLESZTIWAL w kategorii TOPIC-GRAPH-2D
 • Robert Bernat, Mikołaj Biesaga, Paweł Galiński, Joanna Marciniak, Tomasz Sott, Grzegorz Szczepański - pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszy Biznesplan Nowego Przedsięwzięcia (konkurs NBP i Fundacji Wiedzy i Przedsiębiorczości)
 • Katarzyna Iwańska (IC) - I nagroda w Konkursie Związku Polskich Artystów FotografikówWarszawa w fotografii młodych
 • Katarzyna Iwańska (IC) - II nagroda w VII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Moje wakacje
 • Konrad Zduniak (IIIC) - wyróżnienie za cykl liryków w Ogólnopolskim Konkursie TVP2Dolina kreatywna
 • Drużyna z Kołłątaja w składzie: Maciej Mętrak, Krzysztof Kotlarski, Paweł Murawiński, Aleksandra Grudzińska, Stanisław Wojciechowski zdobyła II Miejsce w IV Warszawskim Konkursie Debat Oksfordzkich zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Liceum im. C.Plater- Zyberkówny – Finał –  czerwiec 2006
eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo