Zasady rekrutacji uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Spotkania informacyjne dla kandydatów:

  • 30 marca (sobota)    godzina 10:00 (dla absolwentów gimnazjów)
                                    godzina 11:30 (dla absolwentów szkół podstawowych)
  • 10 kwietnia (środa)  godzina 16:30 (dla absolwentów gimnazjów)
                                    godzina 18:00 (dla absolwentów szkół podstawowych)

Rekrutacja Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Podręczniki dla klas pierwszych zostaną opublikowane w zakładce DOKUMENTY.