Rekrutacja do 4-letniego LO (po szkole podstawowej)

Zasady rekrutacji do 4-letniego XXI Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja (dla absolwentów szkół podstawowych)

Spotkania informacyjne dla kandydatów:

  • 30 marca (sobota)    godzina 11:30 (dla absolwentów szkół podstawowych)
  • 10 kwietnia (środa)  godzina 18:00 (dla absolwentów szkół podstawowych)

Rekrutacja Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Podręczniki dla klas pierwszych zostaną opublikowane w zakładce DOKUMENTY.

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną utworzone
następujące klasy pierwsze dla absolwentów szkół podstawowych

  przedmioty rozszerzone języki obce
1Ap  

matematyka
fizyka
informatyka
przedmiot uzupełniający - Bazy danych i ich aplikacje

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (2 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.

1Bp

matematyka
język angielski
geografia
przedmiot uzupełniający - język angielski specjalistyczny -
Po angielsku o geografii


angielski (4-5 godz./tyg.)

drugi język (2 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1Cp

j. polski
historia
historia sztuki
w ramach przedmiotów uzupełniających: literatura i film oraz warsztaty politologiczno-filozoficzne

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (2 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.
1Dp

biologia
chemia
matematyka
w ramach przedmiotów uzupełniających: 
Fizyczne podstawy biotechnologii,
Biotechnologia z elementami genetyki

angielski (3 godz./tyg.)
drugi język (2 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.

1Ep

język angielski
WOS lub język polski
język francuski lub język niemiecki
przedmiot uzupełniający - język angielski specjalistyczny

angielski (4-5 godz./tyg.)
drugi język (wyłącznie dla osób kontynuujących  naukę): francuski lub niemiecki (4 godz./tyg)

1Fp historia
WOS
język angielski
przedmioty uzupełniające: warsztaty politologiczno-filozoficzne,
język angielski specjalistyczny - Z angielskim przez wieki
angielski (4-5 godz./tyg.)
drugi język (2 godz./tyg) do wyboru z czterech: j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski, j.francuski.

Profile:

1Ap klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający: "Bazy danych i ich aplikacje". Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, fizyka, informatyka. Możliwość studiowania na: PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS

1Bp klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami matematyczno-przyrodniczymi. W rozszerzonym wymiarze godzin realizujemy nauczanie: matematyki, języka angielskiego oraz geografii. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, geografia, język angielski. Przedmiot uzupełniający: "Po angielsku o geografii". Program klasy daje solidne podstawy do podjęcia studiów między innymi w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziałach ekonomicznych i administracyjnych oraz np. na filologii angielskiej czy amerykanistyce. Dzięki rozbudowanemu programowi nauczania jezyka angielskiego uczniowie będą mogli wybrać studia za granicą, nawet takie, gdzie wymagana jestznajomość na poziomie C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej.

1Cp klasa dla kandydatów o zainteresowaniach sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii oraz historii sztuki. W ramach zajęć  uzupełniających: literatura i film oraz  warsztaty politologiczno-filozoficzne. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS.
Przedmiot historia sztuki w wymiarze rozszerzonym to nie tylko poznawanie wielkich dzieł i osobowości twórczych na przestrzeniwieków w postaci wykładów i oglądania bogatego materiałuilustracyjnego. To szansa na osobisty kontakt ze sztuką na zajęciach w terenie., muzeum czy galerii.  Poznamy związek dzieła z miejscem, bliżej przyjrzymy się zabytkom Warszawy i funkcjonowaniu instytucji, których rolą jest promowanie kultury. Będziemy pracować  z różnymi źródłami ucząc się zbierania i konfrontowania podawanych informacji, by móc je samodzielnie opisywać, oceniać i analizować.
Te wszystkie umiejętności są niezbędne do podjęcia studiów na wydziałach artystycznych np. ASP, szkół filmowych, szkoły teatralnej, wydziałów uniwersyteckich tj. kulturoznawstwo, animacja kultury, historia sztuki, etnografia, dziennikarstwo. zarządzanie mediami i kulturą wizualną, filmoznawstwo czy wystawiennictwo. Mamy nadzieję, że te zajęcia będą zarazen przygodą i zachętą do własnej twórczości.

1Dp  Klasa o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną matematyką
Profil kierowany do osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizmów  i całego świata przyrody, pasjonatów pracy laboratoryjnej oraz uczniów ciekawych tajników biotechnologicznych i chemicznych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia.  Klasa objęta jest patronatem SGGW. Oferujemy zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne oraz biologię, chemię i matematykę na poziomie rozszerzonym. Matura z tych przedmiotów pozwoli na studia na takich kierunkach jak: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, analityka medyczna, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, bioinżynieria zwierząt, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, chemia, farmacja i wiele innych. W ramach zajęć  uzupełniających: Fizyczne podstawy biotechnologii i Biotechnologia z elementami genetyki.

1Ep klasa społeczno-językowa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, WOS-u lub języka polskiego, języka francuskiego lub języka nienieckiego. Przedmiot uzupełniający: język angielski specjakistyczny. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, WOS, język angielski. Klasa skierowana do kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i językowych.  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, Wos, język angielski. Przedmiot uzupełniający: jezyk angielski specjalistyczny. W klasie II. i III. przewidziana jest realizacja międzydyscyplinarnego projektu w języku obcym. Profil przygotowuje do egzaminu DELF A2-B2 oraz daje solidne podstawy do studiów m.in. w zakresie filigogii, stosunków międzynarodowych, turystyki, a także studiów w języku angielskim.

1Fp Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii, WOS-u oraz języka angielskiego. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS. Przedmioty uzupełniające: warsztat filozoficzno-politologiczny, język angielski specjalistyczny - "Z angielskim przez wieki". Rozbudowany program nauki języka angielskiego zapewnia uczniom możliwość osiągnięcia poziomu zaawansowania C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej, a co za tym idzie w przyszłości możliwość wyboru studiów na uczelniach zagranicznych, również takich, które wymagają wysokich umiejetności językowych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia,  WOS.
W ciągu 4-letniej nauki uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w licznych warsztatach z różnych dziedzin nauk humanistycznych (warsztaty samorządowe, warsztaty prawnicze, zajęcia retoryczne, wyjazdy historyczne).

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Kryteria naboru do XXI LO po szkole podstawowej.pdf)Kryteria naboru do XXI LO po szkole podstawowej.pdf 683 kB2019-04-16 19:47
Pobierz plik (ulotka_XXI_LO_dla_absolwentow_szkoly_podstawowej.pdf)ulotka_XXI_LO_dla_absolwentow_szkoly_podstawowej.pdf 3117 kB2019-03-06 12:30
Pobierz plik (oferta_przedmiotow_uzupełniających_4-letnie_LO.pdf)oferta_przedmiotow_uzupełniających_4-letnie_LO.pdf 103 kB2019-03-04 22:45