Wydarzenia

7 grudnia - Ochockie Święto Wolontariusza

OCHOCKIE ŚWIĘTO WOLONTARIUSZA – WOLONTARIAT   Z  OCHOTĄ

Już po raz siódmy wolontariusze współpracujący z organizacjami naszej dzielnicy wspólnie spotkali się we wtorek 7 grudnia 2010r., by świętować pod hasłem WOLONTARIAT Z OCHOTĄ.  Tym razem gospodarzem uroczystości zostało XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja z ulicy Grójeckiej 93, które święciło też jubileusz dziesięciolecia działań własnego, szkolnego koła wolontariatu.

Od początku realizowania tej idei do organizacji Święta włączały się kolejne ochockie instytucje i organizacje, współtworząc jego ostateczny kształt a honorowy patronat przyjął Burmistrz. W tym roku osiągnęliśmy rekordową liczbę 17 współorganizatorów. Uroczystości rozpoczęła krótka prezentacja misji 2 organizacji, korzystających z pracy wolontariuszy na Ochocie: Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” z Ośrodkiem Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na ul. Białobrzeskiej 11 oraz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i nadzieja” z siedzibą w Al. Bohaterów Września 7. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz dzielnicy, w tym Wydziału Oświaty i Wychowania, dyrektorzy placówek i koordynatorzy wolontariatu – ale przede wszystkim najważniejsi bohaterowie wieczoru sami WOLONTARIUSZE. Jedenastu najaktywniejszych i najbardziej pracowitych spośród nich zostało wyróżnionych dyplomami i statuetką Anioła, które wręczał Burmistrz – Wojciech Maurycy Komorowski. Wszyscy obecni na spotkaniu wolontariusze otrzymali miniaturowe świąteczne choinki, ufundowane przez Urząd Dzielnicy a wykonane na warsztatach przez podopiecznych Stowarzyszenia „Wiara i nadzieja”. Nie zabrakło także 53 podziękowań ze strony szefów poszczególnych placówek i instytucji dla ich wyjątkowo zasłużonych wolontariuszy. Pomimo tych oficjalnych akcentów nie zabrakło ochoty na wspólną zabawę i refleksje. Jubileusz wolontariuszy LO Kołłątaja stał się pretekstem do wspomnień i podsumowania, bo jak powiedziała absolwentka tej szkoły: takie działania, aktywność wchodzi w krew i zostaje na zawsze, staje się stylem życia. Artystycznym elementem był krótki recital muzyczny dwóch śpiewających uczennic ze szkoły gospodarzy – Izabeli Kiljańczyk i Barbary Bojszy. Całość zakończyła się przy ognisku poczęstunkiem z gorącą grochówką i kiełbaskami. Ciepła atmosfera mimo śniegu sprzyjała rozmowom i wymianie informacji, a kto zmarzł mógł powrócić na szkolne korytarze i obejrzeć stanowiska pokazujące pracę wolontariuszy z różnych instytucji lub zrobić sobie zdjęcie, wcielając się w podobiznę Anioła dobroci czy też Demona pracy na przygotowanym do tego monidle. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne obchody na terenie Akademii Pedagogiki Specjalnej będą równie udane.


zdj. Maciej Margas 2e

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo