Wydarzenia

24 marca - Spotkanie z prof. Tomaszem Szarotą


W czwartek, 24 marca o godzinie 950 odbyło się spotkanie z prof. Tomaszem Szarotą "Uroki zawodu historyka" w kontekście pracy badawczej nad życiem codziennym w okupowanej Warszawie.

Tomasz Szarota polski historyk, badacz historii XX wieku, profesor, publicysta, uczeń SP przy „Kołłątaju” w latach 1949 – 1952, obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownikiem Pracowni Dziejów Polski po 1945 roku. W pracy naukowej zajmuje się historią XX w., zwłaszcza dziejami okupacji hitlerowskiej i ruchu oporu w Polsce podczas II wojny światowej. W pracy naukowej zajmuje się historią XX w., zwłaszcza dziejami okupacji hitlerowskiej i ruchu oporu w Polsce podczas II wojny światowej.

  • Okupowanej Warszawy dzień powszedni,
  • Stefan Rowecki "Grot",
  • Życie codzienne w stolicach okupowanej Europy. Szkice historyczne. Kronika wydarzeń,
  • Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy,
  • U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie,
eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo