Wydarzenia

30 marca - 1 kwietnia - Dni Wartości

zdjęcia: Katarzyna Pawlonka kl.1c

30 marca 2011 roku cała społeczność XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie wybrali się na wycieczkę do kina LUNA, aby obejrzeć film pt. „Dekalog 89+”.  Projekt edukacyjny filmu stanowi w założeniu medium, za którego pośrednictwem współczesna, polska młodzież wyraża najważniejsze niepokoje i dylematy swojego pokolenia. „Dekalog 89+” zachęca i mobilizuje młodych ludzi do pogłębiania refleksji nad własnym systemem wartości. Uczniowie zostali podzielenia dwie grupy, gdzie pierwsza oglądała pięć filmów dotyczących pięciu przekazań de lakolu, natomiast druga część obejrzała kolejne pięć etiud. Po zakończonej projekcji młodzież dostała karty, na których musieli odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących swoich spostrzeżeń i uwag na temat filmu.

Autor: Katarzyna Pawlonka 1c


zdjęcia: Katarzyna Pawlonka, Bartek Gajdak (1c)

31 marca 2011 roku w XXI LO im. Hugona Kołłątaja odbył się drugi dzień Dni Wartości. Od godziny 11:00 zostało poprowadzonych dziewięć wykładów o różnej tematyce, na które uczniowie zgłaszali się indywidualnie, według własnych upodobań. Debaty o etyce i praca w grupach wokół tematów trwała 1.5h. Na Sali gimnastycznej zgłoszeni uczniowie mogli obejrzeć przedstawienie „Klatka” w wykonaniu uczniów VII LO im. Jana Słowackiego. Wykłady o etyce, które odbywały się w szkolnej bibliotece poprowadziła p. K. Jarosz, dyr. Biura Reklamy red. „Polityka”. Zajęciami na temat etycznego statusu fikcji reklamowej „ Reklama a perswazja i manipulacja- gdzie są granice” dowodził p. P. Planeta. Tematem czwartego wykładu była Etyka w mediach- karta etyczna, którym zajął się p. M. Frąckowiak, zastępca dyrektora generalnego Izby Wydawców Prasy. Zajęcia z etyki w mediach – na zaproszenie profilu dziennikarsko – retorycznego Kołłątaja i Dobrej Uczelni - przeprowadził red. Tomasz Sandak – szef wydawców TVN. To on odpowiada za ostateczny kształt programu oraz zapewnia jakość i rzetelność tego, co oglądamy. Dba o porządek treści programów, decyduje o zaproszeniu gości, rozdziela tematy oraz podejmuje kluczowe decyzje wpływające na kształt programu. Na temat etyki w języku- etyki komunikacji społecznej wokół nas wypowiedział się p. B. Wierzbicki i p. A. Marszałek. Tematem siódmego wykładu była etyka w cyberprzestrzeni, o której mówiła p. A. Wróblewska. P. M. Sosiński opowiadał uczniom o Dekalogu w pismach Jana Pawła II. Natomiast p. G. Róziewicz poprowadziła debatę pt. „Dekalog Kieślowskeigo a Dekalog młodych 89”. Uczniowie z dużą uwagą przysłuchiwali się wykładowcom i brali czynny udział w dyskusjach tematycznych.

Autor: Katarzyna Pawlonka 1c

1 kwietnia 2011 roku w XXI LO im. Hugona Kołłątaja odbył się trzeci dzień Dni Wartości, który podsumował dwa poprzednie. Część osób wybrała się do Kościoła, aby przygotować się duchowo do Świąt Wielkanocy. Natomiast pozostała część razem z wychowawcami zgłębiała temat wartości w życiu człowieka. Podczas 1,5-godzinnej lekcji pedagodzy wykorzystali swoje własne scenariusze lekcji, aby młodzi ludzie lepiej rozumieli pojęcie godnego życia. 3-dniowe rekolekcje były czasem wyciszenia i refleksji.

Autor: Bartek Gajdak kl.1c

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo