Wydarzenia

31 maja-3 czerwca - PROFILOWY SUPER WYJAZD 1F

Laboratorium humanistyczne dla klasy 1f dziennikarsko-retorycznej – 31.05- 3.06.2011r – czyli PROFILOWY SUPER WYJAZD

Klasa 1f dziennikarsko-retoryczna wyjechała na profilowy projekt humanistyczny „Śladami zamków krzyżackich” pod opieką Pani wicedyrektor Elżbiety Terleckiej i Pani profesor Marzeny Majewskiej. Projekt stanowił swoiste laboratorium humanistyczne, podczas którego odbywały się zajęcia historyczne wraz z inscenizacją bitwy grunwaldzkiej czy też udziałem w turniejach rycerskich na zamku w Gniewie oraz nocnych eskapadach z pochodniami po zamczyskach w poszukiwaniu dobrych duchów. Młodzi retorzy mieli też przed sobą wiele możliwości realizowania się w terenowych zadaniach oratorskich. Mają więc za sobą wiele udanych prób retorycznych i płomiennych wystąpień. Projekt obejmował także zadania dziennikarskie i medialne, których efekty możemy oglądać na szkolnej stronie internetowej w postaci ”Biuletynu wyjazdowego. Laboratorium humanistyczne klasy 1f”, tabloidu wyjazdowego „Super Wyjazd” , fotoreportażu „Śladami zamków krzyżackich” oraz prezentacji historycznej „Krzyżacy i średniowiecze”. Przykładem działań laboratoryjnych była też humanistyczna uczta średniowieczna, podczas której uczniowie reprezentowali poglądy określonych postaci ze świata literatury, filozofii i historii. Tylko moderator, nasz kolega zacny Marcin Kończyk , który przewodniczył uczcie i kierował dysputami znał właściwe upostaciowania. Pozostali uczestnicy dochodzili do rozwiązania poprzez pokonanie „progu wiedzy i świadomości kulturowo – literacko – historyczne”. Ostatecznie nasze możliwości okazały się WYBORNE, a uczta PRZEPYSZNA! To był super wyjazd!

Andżelika Jaszczuk i Martyna Kida

klasa 1f dziennikarsko-retoryczna

eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo