Wydarzenia

16 grudnia - Krajowa Odznaka Jakości

„Człowiek osiąga więcej, kiedy się go prowadzi,  a nie -  pogania"
Janusz Korczak

Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning nagrodziło w grudniu 2013 roku nauczycielki Naszego Liceum: Grażynę RóziewiczIwonę Piecyk polską Krajową Odznaką Jakości.

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning jest przyznawana nauczycielom za realizację wybitnych projektów międzynarodowych. Wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Nagradza się nią nauczycieli, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w skali kraju. Nagrodzona szkoła  uzyskuje prawo umieszczenia elektronicznego logo Krajowej Odznaki Jakości   Programu eTwinning na swojej stronie oficjalnej (http://www.etwinning.pl/odznaka-jakosci).

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Jest częścią Comeniusa, unijnego programu dla placówek oświatowych. Motywuje do nauki i otwarcia na Europę.  Umożliwia   współpracę ponad granicami. Nauczyciele i uczniowie współdziałają, wymieniają się pomysłami, informacjami i materiałami. Włączenie się do programu unijnego poszerza zakres  możliwości szkoły o najnowocześniejsze oferty edukacji europejskiej.

W latach 2012 – 2013 w Naszym Liceum realizowaliśmy międzynarodowy innowacyjny projekt autorstwa Grażyny Róziewicz i Iwony Piecyk z XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie – Polska oraz Olindy Martins z Escola Secundaria Alcaides De Faria w Barcelos – Portugalia pt. „Creation and illustration of  stories or legends”.  Wzięło w nim udział 70 uczniów Kołłątaja i 30 – ESADF. Projekt w nowatorski sposób integrował treści nauczania z sześciu przedmiotów objętych podstawą programową MEN RP i Portugalii. Jego celem był rozwój kreatywności uczniów w zakresie inteligencji  intelektualnej,  emocjonalnej,  artystycznej i  społecznej oraz ochrona ich zdrowia.

Uczniowie pracowali nad projektem w sposób zindywidualizowany. Autorki projektu dostosowały precyzyjnie poziom i zakres zadań  do  zainteresowań uczestników i ich edukacyjnych planów na przyszłość.

Portugalską Krajową Odznaką Jakości otrzymała również Olinda Martins.

Nasz projekt - jako nagrodzony Krajowymi Odznakami Jakości przez dwa kraje europejskie - spełnia warunki potrzebne  do nominacji na Europejską Odznakę Jakości, która przyznawana będzie w październiku 2014 roku.

Wybór nagrodzonych działań  opublikowany jest pod adresem: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75618


eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo