Informacje ogólne
Informacje ogólne
Akty prawne
Organizacja
Załatwianie spraw
Majątek
Zamówienia publiczne
Redakcja biuletynu
Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewnienia dostępności


Inspektor Ochrony Danych: Agnieszka Falborska
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Ewa Nagadowska
Kontakt: iod@dbfo-ochota.waw.pl bądź listownie na adres Administratora z dopiskiem IOD.


XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
02-101 Warszawa ul.Grójecka 93

  • tel.:(22)822-21-02
  • fax.:(22)867-23-46
  • REGON 000799240
  • NIP 526-23-88-108


Ostatnia modyfikacja: 2022-09-11

XXI Liceum Ogólnokształc±ce im. Hugona Kołł±taja w Warszawie